Περιγραφή

Στην ιστοσελίδα αυτή ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων, κατασκευάζονται και συντηρούνται οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο..

Σε σχετική ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε περιγραφή της δομής της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στις ψηφιακές εφαρμογές,  μπορείτε να περιηγηθείτε on-line στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, να ενημερωθείτε για τα έργα των οποίων εκπονείται η μελέτη και τα έργα που υλοποιούνται την περίοδο αυτή στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο, ενώ παράλληλα θα σας δίνεται η δυνατότητα της διαδραστικής συμμετοχής στην βελτίωση της ποιότητας ζωής σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.