Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στην ιστοσελίδα αυτή ενημερώνεστε για τις εν γένει δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατασκευάζονται και συντηρούνται τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

     1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με υποτμήματα το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων.

     2. Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων με υποτμήματα το  Τμήμα Συντήρησης και το Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου.

Η υποβολή αιτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, γίνεται  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή με κατάθεση  εγγράφου αιτήματος στο Γενικό Πρωτόκολλο υπογεγραμμένο από Διευθυντή Τομέα ή Κοσμήτορα Σχολής.

  • Για βλάβες που χρήζουν άμεσης επέμβασης, επικοινωνείτε με τους τεχνικούς του Τμήματος Συντήρησης, στα τηλέφωνα 210 7721830 & 6936618523.