Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εργασίες στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π από το 2019 εως σήμερα (02/2021) από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε

Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και αποκατάστασης έκτακτων ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π από το 2019 έως σήμερα (02/2021) από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.

Έργα από το 2019 εως σήμερα από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε σε μορφή .pdf

Πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο θα δείτε λεπτομέρειες

Έργα από το 2019 εως σήμερα από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε σε μορφή .pptx

Πατώντας στο αντιστοιχο εικονίδιο θα δείτε λεπτομέρειες